สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครบรอบ ๗๐ ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และรูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในโอกาสวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๙ เมษายน) ครบรอบ ๗๐  ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒