สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 46 ปี

อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 46 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560