สำนักสื่อฯ ร่วมจัดงานวันสถาปนาสำนักสื่อฯ ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61

สำนักสื่อฯ ร่วมจัดงานวันสถาปนาสำนักสื่อฯ ครับรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61