1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbettwitch viewer botsiber güvenlikescort izmir สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี

 อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560