1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbettwitch viewer botsiber güvenlikescort izmir สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 10 ม.ค.61

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักสื่อฯ โดยใช้ Lean Management กิจกรรม วิเคราะห์และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 14 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ