1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbettwitch viewer botsiber güvenlikescort izmir สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอนและการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่ 7 มิถุนายน 2562