1xbit girişbetvolem.comgencobahisgir.combetlikegir.comtrbetbahis girişrestbetJigolo ilanlarıtwitch viewer botsiber güvenlikhack forumhd porno izlebahis.comBetistSupertotobetsahabetgir.orgtarafbetgiris.infomatadorbetvip.comMariobetDeneme Bonusu Veren Siteler สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

กิจกรรมสำนักสื่อฯ

บุคลากร สำนักสื่อฯ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ ร่วมกิจกรรมภายในงานลอยกระทง

สำนักสื่อฯ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม “วันวานเดือนสิบสอง ย้อนยุคทองลูกทุ่งไทย”

สำนักสื่อฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อฯ และบุคลากรสำนักสื่อฯ บรรยายให้ความรู้และนำนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ

ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “สมุดทำมือเพื่อน้อง” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

สำนักสื่อฯ ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์

สำนักสื่อฯ ร่วมงานถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

บุคลากร สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครบรอบ ๗๐ ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดี คณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ครบรอบ 10 ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมครบรอบ 12 ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาคณะศิลปะกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

สำนักสื่อฯ ต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก SEMEO Regional Center for Higher Education and Development (RIHED)

บุคลากร สำนักสื่อฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครบรอบ ๖๙ ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมจัดงานวันสถาปนาสำนักสื่อฯ ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการ Englist for Customer Service Communication เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักสื่อฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 10 ม.ค.61

สำนักสื่อฯ จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Lean Managemen วันที่ 9 ม.ค.61

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

สำนักสื่อฯ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรม Active Learning รุ่น 1

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมสำนักสื่อฯ วันที่ 15 มีนาคม 2560

สำนักสื่อฯ เข้าร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 11ปี

สำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี

 

No Articles for this News Feed.