สำนักสื่อฯ ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงาน มศว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรูปแบบใหม่
บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานใหม่สามารถเข้ากรอกแบบฟอร์ม จองวันและเวลาที่สะดวกเพื่อถ่ายรูป ณ สตูดิโอ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น1 อาคาร 14 อาคาร เทา-แดง ได้ตามลิงก์ที่แนบ
ลิ้งก์แบบฟอร์ม >> https://shorturl.at/wDY88
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาพร้อมให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีการศึกษา และให้คำปรึกษาด้านโสตฯ
.
🏢อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1
☎️โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7
Scroll to Top