ติดต่อเรา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดบริการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่


ประสานมิตร กรุงเทพฯ
ชั้น 1 อาคาร 14 อาคารอเนกประสงค์ เทา - แดง
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15406
องครักษ์ จ.นครนายก
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 21112-3

โทรศัพท์
E-Mail

E-mail สอบถามเพิ่มเติม

ประสานมิตร

องครักษ์

Scroll to Top