ข่าวและกิจกรรม

  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • ให้ความรู้
  • วีดิทัศน์ให้ความรู้
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567🕯
25/07/2024
ถ่ายทอดสด การประกวด science ambassador 2024
23/07/2024
เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรม"การทำสีวิดีโอ (Color grading) ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro "
23/07/2024
บุคลากรสำนักสื่อฯ 💐 ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี ✨
15/07/2024
ประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงานใหม่
15/07/2024
การผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของสำนักสื่อฯ
12/07/2024
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม หรือ ASOK MODEL เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการออกกำลังกาย ด้วยระบบ Virtual Studio 📸🎬
26/06/2024
บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
26/06/2024
บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี
26/06/2024
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสด โครงการ SWU Happy Pride Month : 2024 Theme : “Wonder - Gender” 🏳️‍🌈​
26/06/2024

ติดตามพวกเรา

ประเด็นที่น่าสนใจ

Scroll to Top