บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ✨💐
 
 
Scroll to Top