บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ 💐 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Scroll to Top