บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ 💐 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี
Scroll to Top