บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 คุณสายรุ้ง ลิวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม Orchid 2-4 ชั้น11 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23
ภาพถ่ายโดย PRswu
 
Scroll to Top