ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom 📅 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 🔗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น 4
[คลิกที่ลิ้งก์]
 
Scroll to Top