พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มศว ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ บันทึกวีดิทัศน์โดย : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
Scroll to Top