What ศัพท์ TECH ขอนำเสนอ 🖼️✂️ ครอป (Crop)

What ศัพท์ TECH ขอนำเสนอ
🖼️✂️ ครอป (Crop)
เป็นวิธีการแก้ไขภาพถ่ายแบบหนึ่ง สามารถทำได้ในโหมดการแก้ไขรูปของโทรศัพท์และในโปรแกรมตัดแต่งภาพต่างๆ
➤ สามารถตัดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก
➤ ปรับขนาด/สัดส่วนของภาพ
➤ ปรับเพื่อเน้นองค์ประกอบของภาพ
Scroll to Top