ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักสื่อฯ ถ่ายภาพบรรยากาศงานครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ช่วงเช้าพิธีวางพานพุ่มรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของ

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิเนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่วงบ่ายภาพถ่ายงานพิธีเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบรางวัล ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=swucemt&set=a.843315214495027 

Scroll to Top