ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸

ระยะเลนส์ส่งผลกับภาพที่ได้แตกต่างกันทั้งในภาพมุมกว้าง มุมแคบ และการถ่ายภาพระยะไกลมากแต่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นการเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในการถ่ายภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อการเก็บภาพบรรยากาศได้อย่างครบถ้วน ✨

Scroll to Top