24 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[วันสถาปนาหน่วยงาน]
.
24 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย”
Scroll to Top