📢 เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook

📢 เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้ 
➞ เทรนด์ Facebook ที่ต้องรู้ 2024 
➞ เครื่องมือช่วยคิดคอนเทนต์ 
➞ Layout Template Facebook 
➞ เทคนิคการกระตุ้นโพสต์ 
👨‍🏫 วิทยากร คุณพงศ์ปณต ทองขาว (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และคุณจิราภา ชินวรรโณ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
💻 ช่องทางออนไลน์ : Zoom 
📆 วันพุธ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
🟢 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/jatCcxHhTy2U9hqy7 
🔴 เข้าร่วมทาง Zoom https://us02web.zoom.us/j/87231564475 Meeting ID: 872 3156 4475 หรือ Facebook Live ทางเพจ CEMT SWU (สำนักสื่อฯ) 
ℹ️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อฯ โทร. 11943
 
Scroll to Top