สำนักสื่อฯเชิญชวน นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร ย้อนวันวานไปกับวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยผ่านทาง Youtube

28 เมษายน 2567 ครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จึงอยากเชิญชวน นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร ย้อนวันวานไปกับวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญาบัตร พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การประชุมทางวิชาการ งานเกษียณอายุ และวีดิทัศน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง www.youtube.com/@cemtswu/ ได้แล้ววันนี้
.
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาพร้อมให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีการศึกษา และให้คำปรึกษาด้านโสตฯ
.
🏢อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1
☎️โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7
#มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #ทีมมศว
Scroll to Top