สำนักสื่อฯ ให้บริการถ่ายทอดสดงานกิจกรรมโครงการเปิดบ้านอิสลาม เสวนาวิชาการ "อิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรม”

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการถ่ายทอดสดงานกิจกรรมโครงการเปิดบ้านอิสลาม เสวนาวิชาการ “อิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรม”ณ โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผ่านทาง Facebook Page สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
แนะนำบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีบริการให้ อาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถขอใช้งานหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ และระบบถ่ายทอดสด (Live Stream) ได้แล้ววันนี้

สนใจ Inbox หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7
Scroll to Top