สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้

วันที่ 3 เมษายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้
การพูดเชิงสร้างสรรค์ ElectricTalk หัวข้อ เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ณ ชั้น5 อาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผ่านทาง Facebook Page หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง “ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า”
แนะนำบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มีบริการให้ อาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถขอใช้งานหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ และระบบถ่ายทอดสด (Live Stream) ได้แล้ววันนี้
สนใจ Inbox มาได้เลยครับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7
Scroll to Top