สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสด งานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสด งานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผ่านทาง Facebook Page PRswu
แนะนำบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มีบริการให้ อาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถขอใช้งานหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ และระบบถ่ายทอดสด (Live Stream) ได้แล้ววันนี้
สนใจ Inbox มาได้เลยครับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1
Scroll to Top