สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสด โครงการ SWU Happy Pride Month : 2024 Theme : “Wonder - Gender” 🏳️‍🌈

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสด โครงการ SWU Happy Pride Month : 2024 – ภายใต้แนวคิด Theme : “Wonder – Gender” 🏳️‍🌈 ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์
 
กิจกรรม
🎤 ประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษา จัดโดยส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
🧚🏻‍♀️ ประกวดการแต่งกายสร้างสรรค์ จัดโดยส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
🏳️‍🌈 Mini consert จาก Palmy 🏳️‍🌈
Scroll to Top