สำนักสื่อฯ ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม หรือ ASOK MODEL เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการออกกำลังกาย ด้วยระบบ Virtual Studio 📸🎬

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม หรือ ASOK MODEL เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการออกกำลังกาย ด้วยระบบ Virtual Studio 📸🎬
 
Scroll to Top