ประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมและเตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต อาคาร 14 ชั้น 4 💐✨
🫶🏻🥳 ทีมสำนักสื่อฯ พร้อมแล้ว ทีมบัณฑิตพร้อมยัง 🥳🫶🏻
Scroll to Top