📢 เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) “การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”

📢 เชิญชวนบุคลากร มศว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill)
“การจัด Studio ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงาน”
โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้
➞ วิธีการตั้งค่ากล้องมือถือสำหรับการถ่ายภาพติดบัตร
➞ การจัดแสง
➞ การเตรียมฉากหลัง
➞ การตัดต่อตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน Snapseed
👨‍🏫 วิทยากร
คุณกิตติพงศ์ อินทรพานิช นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
และคุณวิชัยยุทธ ทองมาก นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
💻 ช่องทางออนไลน์ : Zoom
📆 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น.
🟢 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/oHy7SVDimaNcbXvK6
🔴 เข้าร่วมทาง Zoom https://us02web.zoom.us/j/86479055734 Meeting ID: 864 7905 5734
หรือ Facebook Live ทางเพจ CEMT SWU (สำนักสื่อฯ)
ℹ️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อฯ โทร. 11943
Scroll to Top