📚 เล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic 🖥️⚙️

📕 แนะนำหนังสืออินโฟกราฟิก จากสำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 หนังสือสำหรับมือใหม่หัดทำอินโฟกราฟิก อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Word และ PowerPoint ตั้งแต่ขั้นตอนการสรุปข้อมูลไปจนถึงการผลิตชิ้นงานจริง มีภาพประกอบสี่สีช่วยให้ง่ายในการทำความเข้าใจ
ข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1912klb/ALEPH_MONO000436563
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
Scroll to Top