โทรศัพท์เปียกน้ำอย่าพึ่งตกใจ! มาดูคำแนะนำ ๔ ข้อ ที่จะช่วยไม่ให้โทรศัพท์ของคุณจากไปพร้อมวันสงกรานต์ 💦📱✋

โทรศัพท์เปียกน้ำอย่าพึ่งตกใจ! มาดูคำแนะนำ ๔ ข้อ ที่จะช่วยไม่ให้โทรศัพท์ของคุณจากไปพร้อมวันสงกรานต์ 💦📱✋

1.หลังจากโทรศัพท์เปียกน้ำ ไม่แนะนำให้ใส่ในข้าวสารเพราะฝุ่นเล็กๆ เพราะอาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายในระบบของโทรศัพท์ได้

2.ห้ามใช้ความร้อนเพื่อแห้ง เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในของโทรศัพท์

3.ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่โทรศัพท์ยังเปียกอยู่ เพราะมีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะลัดวงจรและเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม

4.แนะนำให้ปิดเครื่อง และนำไปส่งซ่อมที่ร้านบริการโทรศัพท์ให้เร็วที่สุด

Scroll to Top