ไฮไลท์บรรยายกาศงาน ✨SWU Job Fair 2024 ✨

ไฮไลท์บรรยายกาศงาน ✨SWU Job Fair 2024 ✨
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดงานกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 32 กิจกรรมที่นำผู้ประกอบการและนิสิตมาเจอกัน โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมบริษัทชั้นนำมาเข้าร่วมเปิดรับสมัครงาน/นิสิตฝึกงาน และอื่น ๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งหน้าเพื่อใช้ในการสมัครงาน
 
Scroll to Top