✨เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ✨

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 
ความยาว : 01:33:11 นาที 
บันทึกวีดิทัศน์โดย : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Scroll to Top