พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง 👩‍🏫🖼️

พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง 👩‍🏫🖼️
📕 แนะนำหนังสือจากสำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 หนังสือสอนเทคนิคการพรีเซนต์ ตั้งแต่การเตรียมคำพูดนำเสนอไปจนถึงการทำให้สไลด์ออกมาสวยงามและสามารถสื่อความหมายได้ด้วยการใช้รูปภาพประกอบ ภายในยังมีการแนะนำการจัดการข้อมูลลงในสไลด์พร้อมตัวอย่างประกอบสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
ข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1912klb/ALEPH_MONO000420692
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
Scroll to Top