4 เทคนิคพื้นฐาน ออกแบบกราฟิก ✅

🔻แนะนำ! 4 เคล็ดไม่ลับพื้นฐานในการออกแบบกราฟิก เพิ่มจุดเด่นให้ผลงานออกแบบมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น💡

1.ลายเส้น (Line)

หนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ลายเส้นช่วยในการกำหนดทิศทางในการอ่าน การไล่ระดับสายตา และยังช่วยสร้างความรู้สึกร่วมไปกับงานออกแบบ เช่น

เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคง ความหนักแน่นและความแข็งแรง เป็นระเบียบ

เส้นประ ให้ความรู้สึกที่แสดงถึงความโปร่ง ความไม่สมบูรณ์ 

เส้นคลื่น ให้ความรู้สึกที่แสดงถึงเลื่อนไหล ความอ่อนช้อย เป็นธรรมชาติ 

2.ขนาด (Size)

ขนาดของรูปภาพ ตัวอักษร ขนาดจะให้ความรู้สึกลึก-ตื้น เช่น วัตถุอยู่ใกล้จะมีขนาดใหญ่ วัตถุอยู่ไกลก็จะมีขนาดเล็ก และสามารถใช้จัดลำดับความสำคัญของตัวอักษรหรือองค์ประกอบ โดยให้ส่วนที่ความสำคัญมีขนาดที่ใหญ่กว่าเนื้อหาทั่วไป  

3.สี (Color)

สีที่เลือกใช้ในงานออกแบบจะมีอิทธิพลในเชิงจิตวิทยาและการสร้างภาพจำ

เช่น สีเขียว สื่อถึงธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพ ความปลอดภัย

สีฟ้า สื่อถึงท้องฟ้า ทะเล ความมั่นคง ความสำเร็จ 

สีแดง สื่อถึงความตื่นตัว อันตราย ความเร่งด่วน

สีขาว สื่อถึงความสะอาด ความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย

การเลือกใช้สีให้มีความสอดคล้องกันตามหลักทฤษฎีสี  เช่น การจัดกลุ่มสี การใช้สีตรงกันข้าม เป็นต้น

4.กริด (Grid)

ระบบกริด คือเส้นที่วางเป็นตารางใช้ในการทำงานออกแบบ สามารถนำมาใช้แบ่งสัดส่วนเนื้อหาของชิ้นงานและกำหนดระยะห่างขององค์ประกอบ เพื่อให้การออกแบบงานมีความเป็นระเบียบ อ่านง่าย 

Scroll to Top