สายออดิโอแบบ 3.5 มม. มีหลายแบบ?

🎧  สายออดิโอแบบ 3.5 มม. (ขนาดหัวต่อ 3.5 มม.) เป็นสายพื้นฐานมีไว้สำหรับการต่อเข้ากันระหว่างอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณเสียงอนาล็อก

🔻 มีการแบ่งประเภทย่อยลงไปอีก
สามารถสังเกตได้ที่จำนวนเส้นรอบวงที่ส่วนปลาย ถ้าหากว่าตัวรับและหัวต่อนั้นไม่ตรงกัน ก็จะส่งผลกับคุณภาพเสียงที่ได้

2 วง – แยกเสียงซ้ายขวา
3 วง – แยกเสียงซ้ายขวา และมีไมค์โครโฟน

Scroll to Top