ผอ.สสท. วางพานพุ่มและสักการะอนุสาวรีย์ “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

รศ. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มและสักการะอนุสาวรีย์ “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี” 
 
เนื่องในงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Scroll to Top