✏️ Graphic design school : the principles and practice of graphic design เปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ 🎉

✏️ Graphic design school : the principles and practice of graphic design เปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ 🎉
📕 แนะนำหนังสือสอนออกแบบ จากสำนกหอสมุดกลางมศว
📕 หนังสือสอนทฤษฎีกราฟิก เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นกูรูด้านกราฟิกดีไซน์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังด้านการออกแบบ เนื้อหาภายในอ้างอิงจากหลักสูตรการเรียนด้านออกแบบในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ แบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงคำแนะนำที่มีประโยชน์ ตลอดจนชี้แหล่งไอเดียที่จะช่วยจุดประกายงานออกแบบให้กับผู้อ่าน พร้อมมีภาพตัวอย่างจากผู้ออกแบบระดับนักศึกษาไปจนถึงมืออาชีพ

ข้อมูลหนังสือ : https://shorturl.at/fBUV1
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว

Scroll to Top