📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️
📕 แนะนำหนังสือสอนใช้โปรแกรม จากสำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 แนะนำการใช้โปรแกรม Abode พื้นฐานสำหรับงานกราฟิกครบวงจรไม่ว่าจะเป็น การสร้างชิ้นงานกราฟิกใน Illustrator การตกแต่งภาพด้วย Photoshop การออกแบบและจัดหน้าแผ่นพับด้วย Indesign โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ แบ่งขั้นตอนย่อยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง
ข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1hfhn9m/ALEPH_MONO000447275
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
Scroll to Top