ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับคณะในโอกาสนี้ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 160 ปี และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างรอบด้าน โดยมีข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมบรรยายสรุปให้แก่คณะเกี่ยวกับภารกิจและการบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและภารกิจด้านการกงสุล#กระทรวงการอุดมศึกษา #อว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #ทีมมศว 

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้ วันที่ 3 เมษายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้การพูดเชิงสร้างสรรค์ ElectricTalk หัวข้อ เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ณ ชั้น5 อาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง “ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า”แนะนำบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบริการให้ อาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถขอใช้งานหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ และระบบถ่ายทอดสด (Live Stream) ได้แล้ววันนี้สนใจ Inbox มาได้เลยครับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาอาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้ Read More »

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา W E A R E H I R I N Gมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานหลายอัตราอัปเดต 1 เมษายน 2567สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา• ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตราร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มศว และพร้อมเติบโตไปด้วยกันสมัครงาน มศว ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ >> http://recruit.swu.ac.th

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา Read More »

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน”

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน” CEMT SWU เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ”สถานที่ฝึกงาน”• ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้• ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เน้นการสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้กับนิสิตและนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยฝึกประสบการณ์ตรงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตและนักศึกษา ตลอดจนเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนสมัครติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกงานเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 15045

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน” Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน”

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” วันที่ 26 มีนาคม 2567คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” จัดโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพถ่ายโดย PRswu

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace)

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) วันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page PRswuสามารถรับชมได้ที่: https://fb.watch/qYCGYQrAfA/

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14 มีนาคม 2567 คุณสายรุ้ง ลิวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม Orchid 2-4 ชั้น11 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23ภาพถ่ายโดย PRswu 

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Read More »

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารระดับและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) Read More »

วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ

‼️ แจ้งเตือน วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ แจ้งเตือน วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom สามารถสมัครกันเข้าได้เลยครับ หรือรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) ลงทะเบียนคลิกลิงก์ >> https://forms.gle/oHy7SVDimaNcbXvK6 <<#Office #STUDIO #CEMTSWU #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #ทีมมศว

วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น เรามีนัด ReSkill เรื่อง การจัดสตูดิโอถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์สำนักงานกันนะครับ Read More »

Scroll to Top