Admin

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับคณะในโอกาสนี้ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้ข้อมูลภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 160 ปี และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างรอบด้าน โดยมีข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมบรรยายสรุปให้แก่คณะเกี่ยวกับภารกิจและการบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและภารกิจด้านการกงสุล#กระทรวงการอุดมศึกษา #อว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา #ทีมมศว 

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24 Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้ วันที่ 3 เมษายน 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้การพูดเชิงสร้างสรรค์ ElectricTalk หัวข้อ เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ณ ชั้น5 อาคาร19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง “ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า”แนะนำบริการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบริการให้ อาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถขอใช้งานหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ และระบบถ่ายทอดสด (Live Stream) ได้แล้ววันนี้สนใจ Inbox มาได้เลยครับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาอาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดการประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้าใช้ Read More »

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา W E A R E H I R I N Gมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานหลายอัตราอัปเดต 1 เมษายน 2567สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา• ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตราร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มศว และพร้อมเติบโตไปด้วยกันสมัครงาน มศว ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ >> http://recruit.swu.ac.th

สำนักสื่อฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1 อัตรา Read More »

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน”

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน” CEMT SWU เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ”สถานที่ฝึกงาน”• ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้• ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เน้นการสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้กับนิสิตและนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยฝึกประสบการณ์ตรงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมการทำงานเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตและนักศึกษา ตลอดจนเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนสมัครติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกงานเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 15045

สำนักสื่อฯ เปิดแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ “สถานที่ฝึกงาน” Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24ปี Read More »

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸 ระยะเลนส์ส่งผลกับภาพที่ได้แตกต่างกันทั้งในภาพมุมกว้าง มุมแคบ และการถ่ายภาพระยะไกลมากแต่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นการเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในการถ่ายภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อการเก็บภาพบรรยากาศได้อย่างครบถ้วน Image Masonry Title Image Masonry Description Read More

ระยะเลนส์คืออะไร⁉️ มีผลกับภาพที่ได้อย่างไร❓ พื้นฐานการใช้กล้องที่มือใหม่ควรรู้ 📸 Read More »

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน”

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” วันที่ 26 มีนาคม 2567คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” จัดโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนางานของตนและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพถ่ายโดย PRswu

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณพิมพ์ชนก คำชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร หลักสูตร “การนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อการสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน” Read More »

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace)

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) วันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทาง Facebook Page PRswuสามารถรับชมได้ที่: https://fb.watch/qYCGYQrAfA/

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถ่ายทอดสดสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Values for Sustainable World Peace) Read More »

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14 มีนาคม 2567 คุณสายรุ้ง ลิวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บุคลากรสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม Orchid 2-4 ชั้น11 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23ภาพถ่ายโดย PRswu 

บุคลากรสำนักสื่อฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Read More »

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics แนะนำหนังสือสอนใช้โปรแกรม จากสำนักหอสมุดกลาง มศว แนะนำการใช้โปรแกรม Abode พื้นฐานสำหรับงานกราฟิกครบวงจรไม่ว่าจะเป็น การสร้างชิ้นงานกราฟิกใน Illustrator การตกแต่งภาพด้วย Photoshop การออกแบบและจัดหน้าแผ่นพับด้วย Indesign โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ แบ่งขั้นตอนย่อยสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริงข้อมูลหนังสือ : http://search.swu.ac.th/per…/f/1hfhn9m/ALEPH_MONO000447275ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว

📚พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก Basic use of Computer Graphics🖥️⚙️ Read More »

Scroll to Top