สำนักสื่อฯ ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ รำอวยพรมุฑิตาจิตจตุรพิธพรชัย

วันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ รำอวยพรมุฑิตาจิตจตุรพิธพรชัย เพื่อใช้แสดงในวันเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ด้วยระบบ Virtual Studio 📸🎬
 
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาพร้อมให้บริการสำหรับงานโสตทัศนูปกรณ์ และการผลิตสื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์
สนใจ Inbox มาได้เลยครับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
🏢 อาคาร14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น1
☎️ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15406-7
 
Scroll to Top