ถ่ายทอดสดงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และ วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายทอดสดในงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผ่านทาง Facebook Page คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
สามารถรับชมได้ที่: https://fb.watch/n3y7egnBDl/
Scroll to Top