พรีเซนต์งานไหนก็ปัง❗️ แนะนำหนังสือสอนออกแบบ

พรีเซนต์งานไหนก็ปัง❗️ แนะนำหนังสือสอนออกแบบ
✏️สูตรลับออกแบบ Slide และ Infographic ให้ฟิน Present งานไหนก็ปัง 🎉
รวมเทคนิคการออกแบบสไลด์และอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจ ด้วย Microsoft PowerPoint พร้อมวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอ ไปจนถึงเทคนิคการพูดนำเสนอที่จะสร้างความน่าประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ข้อมูลหนังสือ : https://shorturl.at/aVZ25
ยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว
Scroll to Top