✨แนะนำบริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on demand : VoD) 💻

✨แนะนำบริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on demand : VoD) 💻
คือระบบการให้บริการทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังรูปแบบวีดิทัศน์สายธาร (Video Streaming) และระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ (ประสานมิตร – องครักษ์)
📍ประสานมิตร อาคาร 14 จำนวน 7 ห้องเรียน ขนาด 240 ที่นั่ง
📍องครักษ์ อาคารเรียนรวม จำนวน 3 ห้องเรียน ขนาด 200 ที่นั่ง
💾 ทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังได้ที่ : http://vod.swu.ac.th
Scroll to Top