สำนักสื่อฯรับรางวัลเกียรติบัตรผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ปี2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีระดับประสิทธิภาพอยู่ที่ “ดีเด่น” จากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 💐✨🎊
Scroll to Top