😲💥 เปลี่ยนคลิปให้ปัง สะกดคนดูได้ใน 6️⃣ วิฯ : 6️⃣ Second video storytelling

😲💥 เปลี่ยนคลิปให้ปัง สะกดคนดูได้ใน 6️⃣ วิฯ : 6️⃣ Second video storytelling
📕 แนะนำหนังสือสอนทำคอนเท้น จาก สำนักหอสมุดกลาง มศว
📕 วิธีเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ สะกดคนดูให้สนใจ มีอารมณ์ร่วมได้ใน 6 วินาที ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจศาสตร์การเล่าเรื่องแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือต้องใช้ครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยก็สามารถทำตามได้ โดยในเล่มจะสอนกระบวนการคิด การสร้างโครงเรื่องที่ดี ไปจนถึงการเล่าเรื่องด้วยวิดีโอ ใช้เวลาเพียง 6️⃣ วินาทีก็สามารถดึงดูดความสนใจผู้ชมได้
Scroll to Top