📢 ประกาศแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว

📢 ประกาศแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษางดให้บริการชั่วคราว
⛔️ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2566 ⛔️
เนื่องจากจัดโครงการฝึกอบรม
🟢 จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ขออภัยในความไม่สะดวก

Scroll to Top