ขอเชิญผู้เกษียณอายุ 60 ปี เข้ารับบริการถ่ายทำวีดิทัศน์

ขอเชิญผู้เกษียณอายุ 60 ปี เข้ารับบริการถ่ายทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุประจำปี 2566 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขอเชิญผู้เกษียณอายุ 60 ปี เข้ารับบริการถ่ายทำวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุประจำปี 2566 ด้วยระบบ Virtual Studio  ณ Studio สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 ชั้น 1  วันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน และ 5 -7 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ขอเชิญผู้เกษียณอายุ 60 ปี เข้ารับบริการถ่ายทำวีดิทัศน์ Read More »