บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักสื่อฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โถงชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บุคลากรสำนักสื่อฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ Read More »